Copy
Is de weergave van deze nieuwsbrief niet correct?
Print of bekijk deze editie online
 

NIEUWSBRIEF VOOR PROFESSIONALS WERKZAAM IN MIDDEN-LIMBURG

NR. 3   DECEMBER 2015

> WMO & JEUGDHULP

Eindiging wettelijk overgangsrecht en zorgcontinuïteit per 1 januari 2016

In 2016 vervalt het wettelijke overgangsrecht (Wmo)  en de zorgcontinuïteit (Jeugdhulp) met uitzondering van pleegzorg. Wat de gevolgen zijn van deze veranderingen voor gemeenten en aanbieders leest u in dit artikel. [Lees verder]

> SOCIAAL DOMEIN

Werkconferentie kwaliteit

De gemeenten in Midden-Limburg organiseerden op 24 september een werkconferentie voor bestuurders van gemeenten en partnerorganisaties. Met een boeiend programma is een start gemaakt met het ontwikkeltraject waarbij het kwaliteitsdenken benaderd wordt vanuit de werkelijkheid van vandaag. Quirien van der Zijden (Partners in Jeugdbeleid) hield een warm pleidooi om in het Sociaal Domein nog meer te kijken naar en de focus te leggen op de cliënt. [Lees verder]

> WMO & JEUGDHULP

Werving voor Jeugdhulp en nieuwe taken Wmo 2016 afgerond

De gemeenten in Midden-Limburg hebben de bestaande wijze waarop de diensten voor Wmo en Jeugdhulp worden afgenomen en de bekostigingsmodellen voor 2016 zoveel mogelijk gecontinueerd. Dit gebeurt op basis van de eerder vastgestelde “Leidraden Inkoop voor 2015 en 2016”. Het betekent dat de gemeenten vanwege behoefte aan continuïteit en historie de functies Wmo en een deel van de functies jeugdhulp inkopen, een deel van de functies Jeugdhulp subsidiëren en een deel van de functies Jeugdhulp bovenregionaal werven. [Lees verder]

> JEUGDHULP

Werkconferentie kwetsbare jongeren

Maandag 21 september jongstleden bezochten 70 belangstellenden en belanghebbenden de conferentie 'Kansen bieden voor jongeren in een kwetsbare positie' op de Philips van Horne te Weert. Het doel van de werkconferentie was te werken aan een concrete werkagenda voor kwetsbare jongeren in Midden-Limburg. [Lees verder]
 

> JEUGDHULP

Waardevolle kennismaking huisartsen Weert met het CJG en de gemeente

Onlangs zijn de gemeente Weert en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) door de huisartsen van Weert (verenigd in de HAGRO), uitgenodigd om een toelichting te geven op de jeugdhulptaken en de raakvlakken die er zijn tussen de huisartsen en de jeugdhulp. Een waardevolle bijeenkomst waarin de gemeente en het CJG hebben toegelicht wat de jeugdhulp inhoudt en hoe er in de regio wordt gewerkt. [Lees verder]

> IN DE PRAKTIJK

"Het is vaak een kwestie van doen"

> IN DE PRAKTIJK

Maasgouw werft zorgvrijwilligers met Campagne Deel je moment

Met de voeten in klei. Dat kenmerkt de aanpak van de Nederweerter regisseur sociaal domein Harold van der Haar. Dat die aanpak werkt, blijkt wel uit het aantal initiatieven dat uit de grond is gekomen. “Het gaat om kleine, opeenvolgende stappen die de kanteling naar een participatiestaat uiteindelijk succesvol maken!” Lees hier over de aanpak, successen en valkuilen die hij tegenkwam[Lees verder]
Een half jaar geleden is de gemeente Maasgouw gestart met de campagne Deel je moment. Met deze campagne vragen we inwoners om hun moment te delen met iemand die hier behoefte aan heeft of hiertoe niet zelf in staat is. Hierbij kan gedacht worden aan samen boodschappen doen, een stukje wandelen of iemand begeleiden bij een ziekenhuisbezoek. Met de campagne zijn tot nu toe al 14 zorgvrijwilligers geworven. [Lees verder]


DEZE NIEUWSBRIEF IS EEN INITIATIEF VAN DE 7 GEMEENTEN VAN MIDDEN-LIMBURG
___________________________________________________________________________

ECHT-SUSTEREN, LEUDAL, MAASGOUW, NEDERWEERT, ROERDALEN, ROERMOND EN WEERT

Is deze nieuwsbrief wellicht interessant voor iemand in uw omgeving, mail ze deze uitgave dan toe. Hij of zij kan zich vervolgens hieronder aanmelden. Wilt u zich afmelden voor deze nieuwsbrief, dan klikt u op de afmeldbutton.
 
Aanmelden nieuwsbrief                                                                                 Afmelden voor deze nieuwsbrief

Copyright © 2015 Samenwerkende gemeenten Midden-Limburg,