Copy
Nieuwsbrief 2, 2017
Bekijk deze mail in je browser
 
Beste <<Voornaam>>,
 
Voor en achter de schermen wordt er hard gewerkt door de werkgroepen en bestuur van VPO Nederland. In deze nieuwsbrief een update over wat er komende periode te verwachten is. 

In deze nieuwsbrief:
Graag tot donderdag 28 september!

Themadag donderdag 28 september - wat kun je deze dag verwachten?

Programma: 

09:00 uur inloop
09:30 uur aanvang workshops Aansprakelijkheid
12:00 uur pauze
13:00 uur aanvang workshops Aansprakelijkheid
14:30 uur aanvang Julianabrug, schadeafwikkeling bij calamiteiten 
16:00 uur borrel

Aansprakelijkheid
Even….het VPO raadplegen. Heb je vragen over aansprakelijkheid of andere verzekeringskwesties? Kijk eens op de kennisbank van het VPO of kom naar de themadag van 28 september 2017 in Utrecht. De werkgroep aansprakelijkheid verzorgt dan een lezing over risicoaansprakelijkheid versus onrechtmatige daad aansprakelijkheid. Daarna worden in roulerende groepjes 4 workshops gegeven, waarbij een casus wordt behandeld met de volgende schade-oorzaken: gladheid door vorst, boom/tak op auto, rioolwater in woning, val door gebrekkig trottoir.

Koningin Julianabrug, schadeafwikkeling bij calamiteiten
Het ongeval met de kranen en de Koningin Julianabrug in Alphen aan den Rijn heeft voor heel wat schade gezorgd en beroering in Nederland, waaronder in de schade- en verzekeringswereld. Want hoe pak je de afwikkeling van zo’n grote schade aan waarin zoveel verschillende belanghebbende partijen zijn?

Expertisebureau Vanderwal & Joosten is een van de expertisebureaus die destijds is ingeschakeld. Sander van Amelsvoort en Koos van der Wal, beiden NIVRE Register-Expert, vertellen op welke wijze voor partijen de schadebehandeling werd gebundeld in een schadeloket en een achterliggend expertteam. De berging en opruimwerkzaamheden konden daardoor centraal worden gecoördineerd, evenals de beoordeling van de schademeldingen van derden. Deze experts nemen je mee in een zeer interessante sessie over schadeafwikkeling bij calamiteiten.
 
Binnenkort meer informatie over hoe in te schrijven voor de themadag.

 

Van uit het bestuur VPO Nederland


Graag je aandacht voor de volgende punten:


Wijzigingen doorgeven aan secretaris

Om onze ledenadministratie zo up-to-date mogelijk te houden, verzoeken wij de leden vriendelijk om eventuele wijzigingen omtrent afgevaardigden van leden, zo spoedig mogelijk door te geven aan het secretariaat. Het gaat om o.a. nieuwe contactpersonen veranderingen in telefoonnummers of mailadressen, contactpersonen met een andere functie, af- en aanmeldingen, etc. Stuur je wijziging door naar secretaris@vponederland.nl.

Verplichtingennummers 
Steeds meer overheden maken gebruik van verplichtingennummers, referentienummers of boekingsnummers op facturen. Wij zien steeds vaker onze contributiefacturen terug komen omdat een dergelijk nummer ontbreekt. Dit levert erg veel extra werk op voor onze penningmeester. Daarom een dringende oproep aan onze leden om per direct eventuele verplichtingennummers, referentie of boekingscodes door te geven aan secretaris@vponederland.nl. Deze nummers zullen op de eerstvolgende factuur voor de contributie 2018 verwerkt gaan worden.
 
Mailadressen VPO Nederland
Graag willen wij jullie erop attent maken dat onze emailadressen zijn veranderd. De extensie @vpo-nederland.nl is komen te vervallen. Vanaf heden dient iedereen de extensie @vponederland.nl te gebruiken. Gebruik je een mailadres van een werkgroep, dan komt de mail terecht bij de voorzitter van deze groep. De meest gebruikte adressen zijn dan als volgt:
 
Bestuur: bestuur@vponederland.nl
Secretariaat: secretaris@vponederland.nl (Bertie Imminck)
Werkgroep Aansprakelijkheid wg-aansprakelijkheid@vponederland.nl (voorzitter Louise Redder) 
Werkgroep Brand wg-brand@vponederland.nl (voorzitter Edwin Toren) 
Werkgroep Bouw wg-bouw@vponederland.nl  (voorzitter Suzanne van Haaren)
Werkgroep Communicatie wg-communicatie@vponederland.nl  (voorzitter Bertie Imminck)
Werkgroep Fraude wg-fraude@vponederland.nl (tijdelijke voorzitter Henk Zwiers) 
Werkgroep Samenwerkingsverbanden wg-samenwerkingsverbanden@vponederland.nl  (voorzitter Irene Schuitmaker)
Werkgroep Verzekeringsbeleid wg-verzekeringsbeleid@vponederland.nl (tijdelijke voorzitter Heico Melis) 
Werkgroep Verhaal wg-verhaal@vponederland.nl (Voorzitter Roel Knops)

Verandering in vergaderruimte
De vergaderruimte aan het Pieterskerkhof in Utrecht is verkocht. Vanaf 1 juli zullen de vergaderingen plaatsvinden op het adres Mariaplaats 3. Dit is dichter bij het centraal station op dezelfde route als je eerst naar het Pieterskerkhof liep.

WMO Regres Convenant – oproep vanuit VNG


In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben gemeenten vanaf 2015 meer taken gekregen. Gemeenten hebben de zorg dat iedereen kan meedoen in de samenleving en dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. De wet regelt dat men hulp en ondersteuning krijgt die hij of zij daarbij nodig heeft.  

Tegelijk met de introductie van deze wet per 1 januari 2015 is er ook een regresrecht geïntroduceerd. Het regresrecht stelt gemeenten in staat de kosten voor Wmo-voorzieningen te verhalen op een derde wettelijke aansprakelijke partij, in het geval van een ongeval dat tot de beperkingen heeft geleid. In veel gevallen is de veroorzaker hiervoor verzekerd en kunnen de kosten verhaald worden op diens aansprakelijkheidsverzekeraar. 

De VNG en het Verbond van Verzekeraars hebben voor 2015, 2016 en 2017 een overeenkomst afgesloten waarbij zij het regresrecht hebben afgekocht. In dit convenant wordt uitgegaan van € 8 miljard aan Wmo uitkeringen en wordt iets meer dan € 10 miljoen verdeeld over de deelnemende gemeenten. 
 
Om het afkoopbedrag - wellicht - te optimaliseren vraagt VNG ons het volgende: 
 
“Is het mogelijk om regreszaken te filteren uit de Wmo-aanvragen? Zo ja, zou u de aantallen van de regreszaken en de hoogte van de (schade)bedragen willen mailen? Ook als zaken – nu nog – niet worden geregistreerd, is voor VNG zinvolle informatie.” 
 
VNG Nederland heeft de werkgroep Verhaal verzocht deze informatie te verzamelen en gebundeld aan het VNG door te geven. Daarom het verzoek aan onze leden, wilt u deze informatie mailen aan wg-verhaal@vponederland.nl? Wij zullen zorgen dat de informatie op de juiste plek belandt. 

Diploma Wft Schadeverzekeringen Particulier


VPO geeft de mogelijkheid om in het najaar van 2017 je diploma WFT Schadeverzekeringen Particulier te halen. De 3 lessen (26 september, 10 en 31 oktober) staan gepland in Utrecht (onder voorbehoud). Hierna kun je voor dit onderdeel examen doen. 

Voordelen:
• Samen met andere VPO leden;
• Tegen zeer gereduceerd tarief, veel goedkoper dan bij reguliere onderwijsinstellingen;
• Inclusief cursusmateriaal;
• Na de 3 cursusdagen kan je je aanmelden voor het examen Wft Basis, het examenvoucher ad. 129,-- is inclusief;
• VPO betaalt de docent en de locatie. Dit doen we, omdat kennis delen 1 van onze speerpunten is!
• Inclusief lunch.

Prijs: € 330,-- incl. btw (Bij voldoende deelname).

Inschrijvingen worden binnenkort geopend: houd dus de website van het VPO in de gaten, onder Actueel (let op: inloggen verplicht).

Voor nadere inlichtingen kun je terecht bij: Edwin Toren (etoren@vga.amsterdam.nl).

Updates vanuit de werkgroepen


Werkgroep Aansprakelijkheid
De leden van de werkgroep aansprakelijkheid zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de workshops van de themadag. Dat zijn Annalina Meijer, Johan Koning ter Heege, Irene Schuitmaker, Ingrid Blankendaal, Annemarie Emons, Tessa Schade, Mascha van der Linden, Dennis Andriessen, Malti Bharos, Hakim el Arbiati en Louise Redder.


Werkgroep Verhaal
Deze werkgroep bestaat op dit moment uit: Angela Jubitana (Provincie Zuid-Holland), Ilonka Boer (Provincie Zuid-Holland), Roel Knops (Den Bosch), Tineke Zwaan (Amersfoort), Henk van Hunnik (Rijkswaterstaat), Lilian Mangal (Utrecht), Bert van Meegen (Nijmegen), Hans Dekker (Zwolle), Anita Verlaan (Gouda)

De werkgroep verhaal zal zich de komende periode bezighouden met:
- Actualiseren en uitbreiden van het handboek verhalen van schade aan overheidseigendommen; 
- In kaart brengen voors en tegens van deelname aan het convenant WMO-regres; 
- Beraden over periodieke publicatie (nieuws/casuïstiek) op de website van het VPO;
- Organiseren themadag verhaalschade in het najaar van 2018.

 
Werkgroep Samenwerkingsverbanden (wg-SVW):

Onderwerp risicomanagement i.o.
In de vergadering van de wg-SWV d.d. 30-5-2017 hebben we het volgende geconcludeerd:
De activiteiten van de wg-SWV kunnen mogelijk aansluiting vinden met de nieuwe werkgroep Risicomanagement (wg-RM). Mogelijk zou de aansluiting met de wg-RM ook kunnen gelden voor de Werkgroep Beleid (wg-Beleid). Risicomanagement behoort ook tot het beleid van de organisatie. 

Onderwerp “Vergunningsplicht bij samenwerking tussen gemeenten”
In het onderwerp “Vergunningsplicht bij samenwerking tussen gemeenten” heeft Marion Kruse zich verdiept. De wg-SVW vraagt zich af of het VPO de AFM ‘wakker’ moeten maken? Heb je een adviseursrol (richting particulieren), dan is een vergunningsplicht aanwezig. Over de rol adviseur bij overheden onderling zullen wellicht veranderingen komen, de reikwijdte is nog niet geheel te overzien.

In verband met een uitspraak van het bestuur van het VPO over het samengaan van de wg-SWV, wg-Beleid met wg-RM ondernemen we tijdelijk geen activiteiten.

Website
Email
LinkedIn
Wilt u de wijze waarop u e-mail ontvangt wijzigen?
Verander uw instellingen of meld u af van de lijst.


Email Marketing Powered by Mailchimp