Copy
Nieuwsbrief 3, 2017
Bekijk deze mail in je browser
 
Beste <<Voornaam>>,
 
2017 was een veelbewogen jaar. De werkgroep risicomanagement is opgericht en de werkgroep samenwerkingsverbanden is gestopt, voorzitters van werkgroepen zijn gegaan en gelukkig zijn er andere gekomen. We hebben te vroeg afscheid moeten nemen van een paar (oud)VPO-ers, we hebben een interessante Algemene ledenvergadering bij de provincie Zuid Holland gehad en een interactieve en leerzame themadag in Utrecht. Maar ook in 2018 staan er weer een aantal leuke bijeenkomsten op de planning en er gaan weer een aantal dingen veranderen……

In deze nieuwsbrief een update over wat er komende periode te verwachten is:
Graag tot donderdag 8 februari 2018!

Bericht van de voorzitter


Beste leden van het VPO,
 
Gedurende  een negental jaren heb ik met enthousiasme en plezier het voorzitterschap van het bestuur van VPO vervuld.

In deze jaren is VPO verder doorgegroeid naar een vereniging die samen met haar leden zorg draagt voor ontwikkeling, opleiding en het up-to-date houden van kennis. Het is daarmee ook een belangenorganisatie voor overheden geworden waar in de verzekeringswereld rekening mee wordt gehouden en waarnaar wordt geluisterd.

Ik ben trots en dankbaar dat ik daar deelgenoot van heb mogen zijn en in de positie ben geweest  in de groei te mogen faciliteren. Als jullie deze woorden lezen, dan voelen jullie vast ook al aankomen wat het vervolg van mijn bericht zal zijn.

Inderdaad, ik  ga mijn rol als bestuursvoorzitter neerleggen. De reden hiervoor is dat ik mijn dienstverband bij de gemeente Alkmaar heb opgezegd en daarmee mijn link tussen een VPO-lidmaatschap en mijn persoon komt te vervallen.

 
Op de komende ALV in februari neem ik afscheid van jullie en draag ik het voorzitterschap over aan mijn opvolger. Elders in deze nieuwsbrief kunnen jullie lezen hoe het bestuur mijn opvolging en de samenstelling van het bestuur in de toekomst verder wil vormgeven.

Ik hoop jullie in februari nog allemaal even persoonlijk te kunnen spreken en bedanken voor de samenwerking in de afgelopen jaren.

Hanna Tjerks
 

Van uit het bestuur VPO Nederland


Oproep bestuurslid:

M
et de aankondiging dat Hanna terugtreedt als voorzitter en bestuurslid, ontstaat er een vacature voor een algemene bestuursfunctie. Binnen het bestuur bestaat het voornemen dat Michel Los het voorzitterschap overneemt. We zijn op zoek naar een geschikte kandidaat die ons team kan aanvullen. 

Beschrijven de termen: integer handelen, aanpakken, verbindend, commitment, brede blik, stabiliteit, (juridische) kennis en communicatieve vaardigheden jou? Dan ben jij misschien wel de geschikte kandidaat om ons team aan te vullen.

Wij verwachten van jou dat je een of twee werkgroepen onder je hoede neemt, dat je bij bestuursvergaderingen (ongeveer 3 x per jaar), ledenvergadering (1 x per jaar) en themadag (1 à 2 x per jaar) aanwezig bent en dat je de visie van het VPO wil uitdragen. Meer weten? Of weet je iemand die geschikt zou zijn voor deze rol? Neem contact op met een van de bestuursleden of meld je aan via secretaris@vponederland.nlAlgemene Ledenvergadering 2018

Hierbij kondigen wij aan dat onze algemene ledenvergadering 2018 plaats zal vinden op donderdag 8 februari 2018 in De Efteling, Europlaan 1 te Kaatsheuvel.

Op het programma staat naast het aftreden van Hanna onder andere ook een presentatie over risicomanagement, verzorgd door medewerkers van De Efteling.

Na het dagprogramma is er vanaf 15:00 uur de mogelijkheid om het park te bezoeken. De aanmelding wordt binnenkort opengesteld. Dus houdt de website en/of app in de gaten. Let op! Vol is vol.

 
 
WFT cursussen

In 2018 zal er weer een opleiding WFT zakelijk opgestart worden. Zoals jullie op de website kunnen lezen is de eerste cursusdag op dinsdag 6 februari 2018. Na deze 3 sessies starten we op dinsdag 27 maart weer met een cursus WFT Basis (deze is nog onder voorbehoud). Na de WFT Basis wordt de WFT-PE aangeboden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met
etoren@vga.amsterdam.nl.
 

Terugblik op de themadag van donderdag 28 september 2017

De werkgroep Aansprakelijkheid had een gevarieerd programma voor ons gemaakt, in het kader van de themadag Aansprakelijkheid. Op deze regenachtige dag waren wij bij elkaar in het knusse kerkje van zaalverhuur zeven. Daar zijn we goed ontvangen met (warme) drankjes en verantwoorde versnaperingen.

Na een kort woord van welkom was het de beurt aan Justion Advocaten met een presentatie over schuld- en risicoaansprakelijkheid in de overheidspraktijk. Na deze interessante woorden was het tijd om in groepjes uiteen te gaan om casussen te bespreken.

De werkgroep had voor ons 4 casussen klaar liggen; rioolwaterschade, gladheidsschade door vorst, boomtak op auto en val door gebrekkig trottoir. De leden van de werkgroep begeleidde de discussies en hebben de uitkomsten gebundeld in stukken die op de kennisbank terug te vinden zijn.

De dag werd afgesloten met een presentatie door bureau Vanderwal & Joosten, over het ongeval met de kranen en de Koningin Julianabrug in Alphen aan de Rijn. Deze presentatie en ook die van Justion Advocaten is terug te vinden in het afgesloten deel van de kennisbank. Wij bedanken de werkgroep aansprakelijkheid nogmaals voor hun interactieve, gevarieerde en leerzame themadag in Utrecht. Foto's staan op het besloten deel van de VPO website.
Noteer alvast in uw agenda. Themadag bouw (op locatie!) op donderdag 17 mei 2018. Tijdens de ALV hoort u hier meer over.

Nieuws van de werkgroepen

Werkgroep aansprakelijkheid


De leden van de werkgroep Aansprakelijkheid kijken terug op de geslaagde themadag Aansprakelijkheid van 28 september dit jaar. Het was heel leuk om te zien dat zoveel leden aan deze dag hebben deelgenomen. Mede dankzij jullie inbreng en soms kritische vragen, werd het een dag van actieve kennisuitwisseling. Dank daarvoor.
Aan de hand van de enquêteformulieren die die dag zijn ingevuld hebben wij als werkgroep het voornemen om in de loop van 2018 nog een aantal kennisbankstukken te gaan publiceren over diverse onderwerpen. Houd dus de publicaties in de kennisbank in het vizier!
 
De werkgroep kreeg in 2017 regelmatig van leden vragen om advies over specifieke zaken. Hoewel kennisdeling wel onze doelstelling is, is de werkgroep Aansprakelijkheid geen adviesbureau en zal vooral in algemene zin antwoord of tips geven. Als je een klankbord zoekt over de behandeling van een specifieke zaak, voel je dan vrij om telefonisch contact op te nemen met een collega VPO-lid van jouw keuze. Je vindt een ledenlijst op de site van VPO.  
 
De werkgroep is wat uitgedund omdat Malti Bharos en Dennis Andriessen afscheid hebben genomen. Er is nu een vacature voor een afgevaardigde van een kleine tot middelgrote gemeente. Voel je je aangesproken en denk jij een positieve bijdrage te kunnen leveren? Benader dan één van de werkgroepleden. Je kunt terecht bij: Annalina Meijer, Annemarie Emons, Hakim el Arbiati, Johan Koning ter Heege, Ingrid Blankendaal, Irene Schuitmaker, Mascha van der Hek, Tessa Schade en Louise Redder. Overigens zal Tessa Schade in 2018 de voorzittersfunctie van Louise overnemen. 

De leden van de werkgroep Aansprakelijkheid wensen je mooie feestdagen toe en een gezond en gelukkig 2018. Tot ziens op de volgende ledenvergadering!

Werkgroep bouw


De werkgroep bouw zal in mei 2018 een themabijeenkomst verzorgen. We kunnen er nog niet veel over zeggen, maar we zullen “hoog in de lucht” en “diep in de grond” gaan. Tijdens de ALV in februari 2018 zullen we een tipje van de sluier oplichten. Wij hebben er veel zin in. Laat 2018 maar komen! Fijne feestdagen toegewenst namens ons allen.

Werkgroep brand en aanbesteden

De werkgroep heeft zich, na 2 themadagen georganiseerd te hebben, in 2017 rustig gehouden. In een beperkt aantal vergaderingen hebben we de laatste themadag als werkgroep geëvalueerd en wat lopende (brand)aanbestedingszaken besproken. In 2018 gaan we ons weer bezighouden met actuele zaken. Dit betekent ook dat we gaan kijken of (meer) informatie op de website kunnen plaatsen
Werkgroep verhaal

In 2017 maakte de werkgroep verhaal een doorstart. Met de komst van een aantal nieuwe leden, werden bestaande ideeën opgepoetst en ontstonden er nieuwe ideeën. Ideeën werden ambities en inmiddels, op de valreep van 2017, zijn die ambities uitgegroeid tot concrete plannen voor komend jaar. Eén van die plannen is het samenstellen van een handleiding die ingaat op verschillende aspecten (van voegen tot VOA) van schadeverhaal. Daarnaast zijn we druk bezig met de voorbereidingen op de themadag die wij in het najaar van 2018 organiseren. Wij zien er ontzettend naar uit deze mooie plannen in 2018 uit te voeren.


Werkgroep risicomanagement

Op donderdag 26 oktober vond de aftrap plaats van de nieuwe VPO-werkgroep Risicomanagement. Met maar liefst 14 deelnemers ziet de toekomst van de werkgroep er goed uit. De samenstelling van de groep is gevarieerd en aan enthousiasme is geen gebrek.

De werkgroep heeft als doel om een bruikbare handleiding en/of tool te ontwikkelen waarmee de leden van het VPO aan de slag kunnen om Risicomanagement binnen de eigen organisatie te kunnen gaan opzetten of professionaliseren. Een belangrijke voorwaarde is dat de output van de werkgroep bruikbaar moet zijn voor zowel kleinere als grotere organisaties. In de eerste bijeenkomst zijn de eerste lijnen hiervoor uitgezet.

De volgende vergadering zal plaatsvinden medio maart 2018. Mocht u geïnteresseerd zin in de werkgroep neem dan even contact met ons op. Alle input is welkom om met ons werk zoveel mogelijk leden te kunnen bereiken. Wij houden u op de hoogte.

Werkgroep samenwerkingsverbanden

Gezien de reacties vanuit de leden lijkt het erop dat er geen behoefte is aan meer informatie over samenwerkingsverbanden. De werkgroep wordt opgeheven. Ik bedank iedereen voor zijn of haar bijdrage van de afgelopen jaren en wens de leden een voorspoedig 2018.
Fijne feestdagen en een
Voortreffelijk, Prachtig en Onvergetelijk 2018!

 
Website
Email
LinkedIn
Wilt u de wijze waarop u e-mail ontvangt wijzigen?
Verander uw instellingen of meld u af van de lijst.


Email Marketing Powered by Mailchimp