Copy
Nieuwsbrief 2, 2018
Bekijk deze mail in je browser
Beste <<Voornaam>>,
 
Het jaar 2018 vliegt weer aan ons voorbij. Een jaar met mooie hoogtepunten, maar tegelijkertijd ook een bewogen jaar. Een vroege ALV in de prachtige Efteling met een interessante presentatie van de Efteling over risicomanagement en een geweldige spreker over het onderwerp integriteit, maar ook de  ALV waarin Hanna Tjerks afscheid nam als voorzitter van het VPO. Hanna heeft veel werk verzet voor het VPO en iedereen is haar daar zeer dankbaar voor.

Ondanks de aderlating moesten we verder en de eerste themadag van 2018 in Rotterdam, verzorgd door de werkgroep Bouw, was een groot succes. We kijken uit naar de tweede themadag van de werkgroep Verhaal op 15 november 2018 en we hopen daarbij weer op een grote opkomst van onze leden.

De ontwikkelingen gaan snel en we spelen zo veel mogelijk in op de veranderingen. Daarbij hebben we u nodig. De input van de werkgroepen en van onze leden is voor ons leidend, om een zo interessant mogelijk programma te maken voor 2019. Want alleen met elkaar komen we verder in verzekeringsland en in de wereld van het risicomanagement.    
Wij hopen u allen te zien op 15 november op de Themadag Verhaal van Schade bij het Nationaal Militair Museum in Soest! 

 
Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur
 
Michel Los
 
In deze nieuwsbrief:


Verslag themadag bouw op 17 mei in Rotterdam


De eerste themadag van dit jaar werd verzorgd door de wergroep Bouw..
 
Op 17 mei 2018 is VPO voor de themadag bij elkaar gekomen in de Euromast aan de Maas. De werkgroep Bouw heeft voor de themabijeenkomst een project uitgekozen, waarbij diverse onderwerpen aan bod konden komen.

Als snel kwamen we uit bij de renovatie van de Maastunnel. Vanuit de Euromast hadden we niet alleen een prachtig uitzicht over de stad Rotterdam en de schepen die voorbij voeren, maar ook op de ventilatiegebouwen van de Maastunnel en de tunnel zelf, voor zover het niet onder de Maas lag!
 
Enthousiaste medewerkers van de gemeente Rotterdam gaven ons een kijkje in dit bijzondere project. De historie van de Maastunnel en de noodzaak om te renoveren werd toegelicht met een mooie compilatie van filmpjes en foto’s.
Het contractmanagement hoe de aanbesteding is aangevlogen en waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn, als ook risicomanagement, dat niet meer weg te denken is, kwam aan bod.

De ochtend werd afgesloten met een uitgebreide presentatie over de CAR-verzekering en inzage in de CAR-verzekering die uiteindelijk gesloten is ten behoeve van de Maastunnel.
 
Na de lunch werd de groep verdeeld in drie groepen. De drie groepen rouleerden (hetgeen soms een uitdaging bleek te zijn ) in de onderdelen:
  • bezoek aan de Maastunnel,
  • bezoek aan de Euroscoop op de Euromast,
  • en bezoek aan een werkgroep onder leiding van Bert Knoop, waarbij de CAR-polis ter sprake kwam naar aanleiding van een casus.
 De werkgroep Bouw heeft inmiddels veel positieve reacties ontvangen waarvoor dank. We hebben het met plezier verzorgd!
 

Nieuws van de werkgroepen


Werkgroep brand en aanbesteden

 
De Werkgroep Brand en Aanbesteden heeft voor het laatst vergaderd op 13 juni jongstleden. Naar aanleiding van een klein onderzoekje binnen de werkgroep is er van gedachten gewisseld over hoe we wellicht in de toekomst kennisbank en / of themadag(deel) kunnen vullen over onderwerpen als (her)taxatie en gemeentelijk beleid daarop.
Gedachten zijn nog erg pril en we hebben afgesproken na de zomer verder te praten.
 

Werkgroep verhaal


Net nadat de werkgroep Verhaal met een nieuwe frisse start was begonnen hebben zich helaas een paar collega’s, om diverse redenen, onze werkgroep alweer moeten verlaten. Dat heeft ons er echter niet van weerhouden de reeds ingeslagen weg te blijven volgen.

De Werkgroep Verhaal presenteert op de themadag van 15 november een geheel vernieuwd Praktijkboek Verhalen van schade door Overheden. Noteer deze dag alvast in je agenda want wat ons betreft wordt dit een mooie informatieve dag. We willen bestaande kennis (opnieuw) met elkaar delen en zaken die zijn gewijzigd sinds de vorige uitgave zijn er in opgenomen. Als voorbeeld noemen we voegen in een strafproces, loonregres algemeen en ten behoeve van de WMO en schade veroorzaakt door schepen. Maar er is nog meer aangepast. Laat je verrassen op de themadag!
 
Natuurlijk kunnen we dit niet alleen. Dus hierbij ook de oproep dat we graag door onze leden geïnformeerd willen worden inzake het onderwerp Verhalen van schade. Met jullie tips en adviezen kunnen wij het Praktijkboek blijven aanpassen & verbeteren waarmee jullie als VPO lid ook weer je voordeel kunt doen. De Werkgroep hoopt hierdoor te bereiken dat we een positieve bijdrage leveren aan het meer en beter verhalen van schade aan eigendommen.
 
Tot slot: het is financieel gezien een mooie gelegenheid om geld “wat dus letterlijk op straat ligt” op te rapen.
 
We zien jullie graag op 15 november a.s. op onze Themadag Verhaal van Schade! 
 


Werkgroep Bouw

 

Aan het eind van de zomer moet ik altijd aan het liedje van Gerard Cox denken. En vooral nu, want ook voor VPO begon de zomer in mei. En hoe! Een prachtige bijeenkomst vond plaats in de Euromast in Rotterdam. Dat kan geen toeval zijn.

Het was een mooie dag in een dynamische stad. Goede sprekers met een bijzonder onderwerp: de renovatie van de Maastunnel.
 
De werkgroep Bouw gaat weer aan de slag. Een nieuwe agenda wordt voorbereid in het najaar.
….en je dacht dat er geen einde aan zou komen, maar voor je het weet is heel die zomer dan weer toch voorbij….   
 
Wordt vervolgd….
 


Werkgroep aansprakelijkheid


De werkgroep Aansprakelijkheid bestaat uit een groep geëngageerde mensen.  Er is echter nog plaats voor nieuwe deelnemers. Mocht je interesse hebben meld je dan aan bij Tessa Schade (tschade@haarlem.nl).
 
De werkgroep heeft onlangs een nieuw stuk aan de Kennisbank toegevoegd inzake aansprakelijkheid bij Vaarwegen. Ook is het stuk inzake Wateroverlast geactualiseerd.

De werkgroep zal in het komende jaar aandacht besteden aan de volgende onderwerpen:
  • AVG, privacy en schadebehandeling
  • Wegwerkzaamheden
  • Vermogensschade
Ook zal aandacht worden besteed aan de recent aangeboden handleiding Nadeelcompensatie door de werkgroep van professor Scheltema.
 
De kennisbankstukken die al gepubliceerd zijn zullen worden geactualiseerd.

 


Werkgroep Verzekeringsbeleid


Bij de werkgroep Verzekeringsbeleid heeft een belangrijke mutatie plaatsgevonden. Door privé omstandigheden heeft Heico Melis (gemeente Huizen) afscheid genomen van de werkgroep. De werkgroep bestaat nu uit 4 personen.

Op 18 januari van dit jaar (tijdens de zeer harde storm), hebben 3 leden van de werkgroep een opzet gemaakt om het stuk verzekeringsbeleid, wat er nu ligt, te actualiseren. Hierbij gaat de werkgroep gaat zich uitsluitend richten op de situatie dat er als oplossingsrichting gekozen is voor ‘verzekeren’.

De werkgroep Risicomanagement gaat werken aan een product waarmee risicomanagement ‘handen en voeten’ gegeven kan worden.
 
Werkgroep Verzekeringsbeleid:
Marc Westerhof
Ria Venema
Jan Roel Smedes
Henk Zwiers (voorzitter a.i.)
 
Oproep

VPO Communicatie is dringend op zoek naar aanvulling van het team. Nu bestaat het team uit Tineke, Sjef en Bertie. Graag zouden we ons team uitbreiden om zo alle taken goed te kunnen verdelen en vervanging te kunnen waarborgen. Vind je organiseren leuk, heb je affiniteit met het schrijven van artikelen of ben je vaardig met het beheer van websites en andere social media, dan zijn we op zoek naar jou. Meld je aan bij wg-communicatie@vponederland.nl.
 
Privacybeleid VPO

Het bestuur van het VPO is zich bewust van het belang van de bescherming van de privacy van haar leden, medewerkers, cursisten en andere relaties en belanghebbende en heeft daarom een privacybeleid opgesteld. Dit privacybeleid waarin wij aangeven zorgvuldig met gegevens die ons worden verstrekt omgaan, is op te vragen is via secretaris@vponederland.nl. De afgeleide van dit beleid is terug te vinden op onze website onder privacyverklaring. Mochten jullie nog vragen hebben over ons privacybeleid, dan horen wij dat natuurlijk graag.
 

Tot 15 november !
Themadag Verhaal van Schade
Nationaal Militair Museum in Soest


- Vanaf volgende week start de inschrijving via de website - 
 
Website
Email
LinkedIn
Wilt u de wijze waarop u e-mail ontvangt wijzigen?
Verander uw instellingen of meld u af van de lijst.


Email Marketing Powered by Mailchimp