Copy
Nieuwsbrief 3, 2018
Bekijk deze mail in je browser
Beste <<Voornaam>>,
 
Met de zeer geslaagde themadag van de Werkgroep Verhaal in het prachtige Nationaal Militair Museum nog vers in het geheugen kijken we alweer vooruit naar 2019. We zijn bezig om ook volgend jaar weer interessante themadagen te organiseren.

Dit kan alleen met hulp van u. Het bestuur bedankt alle leden voor hun betrokkenheid, input en enthousiasme en in het bijzonder een speciaal dankwoord aan de leden van de werkgroepen voor al hun inspanningen.

Afgelopen jaar hebben we ook gezocht naar invulling van de vacature voor bestuurslid. Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat wij Henk Zwiers tijdens de ALV van 21 maart 2019 officieel willen voordragen als nieuw bestuurslid. Henk zal zichzelf in deze nieuwsbrief aan u voorstellen.

Wij wensen u prettige feestdagen toe en hopen u allen volgend weer te zien tijdens een VPO-evenement.

 
Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur
 
Michel Los
In deze nieuwsbrief:
Noteer in je agenda:

De algemene leden vergadering van het VPO van 2019 wordt op 21 maart gehouden in Amersfoort. Meer informatie volgt eind januari, begin februari op de website.
 

Verslag themadag Verhalen van schade 


Als werkgroep Verhaal hebben we dit jaar het thema Verhalen van schade door de overheid breed onder de aandacht gebracht. De aanleiding hiervoor waren de vele vragen die wij als werkgroep kregen van de VPO leden. Aangezien dit eigenlijk gewoon om geld gaat “wat op straat ligt”, wilden we hier aandacht voor vragen middels een themadag.

Na een aantal bijeenkomsten met leuke en pittige discussies hadden wij op 15 november jongstleden een themadag georganiseerd. Degenen die er bij zijn geweest kunnen daar meer over vertellen, maar als we zelf terug kijken, dan mogen we concluderen dat zowel de gekozen locatie, als de inhoud van de dag, bij velen een glimlach op het gezicht heeft gebracht.

De dag vond plaats in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Onder de bezielende begeleiding van een theatergroep hebben wij een boeiend programma doorlopen inclusief een verrassend afscheidslied voor Tineke Zwaan, die de werkgroep na vele jaren gaat verlaten.

De sprekers die we gevraagd hebben een verhaal onderdeel toe te lichten, konden rekenen op een muisstille zaal. Na de rats, kuch en bonenlunch was er even tijd voor ontspanning. We kregen een rondleiding van een gids in het prachtige museum.

In de loop van de middag is de geheel vernieuwde uitgave van het Praktijkboek Verhalen van Schade gepresenteerd. Het eerste exemplaar is symbolisch overhandigd aan Michel Los. Gebruik dit praktijkboek, samen met het vernieuwde Praktijkboek VOA, voor het verhalen van schadepenningen! Het kan altijd bijdragen tot een verlaagde schadelast van je organisatie.

Tot slot hebben we aan het einde van de themadag alle bezoekers een exemplaar van het boek “De WAM in werking” als afscheidscadeau meegegeven. Kortom, een geslaagde dag met mooie commentaren. Maar wat wordt er nu van ons verwacht in 2019? We gaan wederom ons best doen!
 
Bert van Meegen 
Werkgroep Verhaal
(Op de foto hieronder ontbreekt Lilian Mangal)
 
Voordracht Henk Zwiers voor bestuursfunctie:

Na het vertrek van Hanna Tjerks is er een plekje vrijgekomen binnen het bestuur. Wij zijn op zoek gegaan naar een aanvulling op ons team en wij hebben daarbij een oproep geplaatst op de website en in de nieuwsbrief. Daarbij heeft Henk Zwiers zich aangemeld bij ons.

Na een goed en leuk gesprek zijn wij verheugd dat wij Henk mogen voordragen als nieuw bestuurslid. Met zijn jarenlange ervaring in overheidsland en zijn ervaring in de diverse werkgroepen binnen het VPO vinden wij dat Henk een geschikte kandidaat is om de plek op te vullen. Op de algemene ledenvergadering van 21 maart 2019 zullen wij jullie vragen om onze voordracht te bevestigen.
 
We spraken Henk kort voor het verzenden van deze nieuwsbrief.
 
Hallo Henk, zou je ons wat over jezelf kunnen vertellen?
Ik ben Henk Zwiers, 55 jaar jong en werkzaam bij de gemeente Gouda. Ik werk al ruim 25 jaar met plezier bij deze gemeente.
 
Wat vind je leuk aan Gouda?
Door onder andere de slappe bodem, bijzondere Gouwenaars en losliggende tegels is het nooit saai in Gouda.
 
Hoe lang ben je al betrokken bij het VPO?
Sinds de oprichting in 2003 van het VPO is Gouda lid van het VPO. Mijn (inmiddels vertrokken) Goudse collega Ton Smink was één van de oprichters van het VPO. Toen hij in 2005 vertrok, ben ik betrokken geraakt bij het VPO. Ik ben kort lid geweest van de werkgroep Bouw en later lid geweest van de werkgroep Fraude. Sinds 3 jaar ben ik lid van de werkgroep Verzekeringsbeleid, waarvoor we overigens nog leden zoeken.
 
Waarom wil je in het bestuur van het VPO?
Na al die jaren lidmaatschap vind ik het tijd om mezelf beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie in het VPO. Als je lid bent van een vereniging is het je plicht om iets te doen binnen die vereniging, maakt niet uit wat, want door samen iets te doen kom je verder.
 
Wat vind je zo leuk aan het VPO?
Wij zijn een unieke vereniging van ‘verzekeringsambtenaren’ waarbij kennis- en informatie delen ons up to date houdt in een veranderende (verzekerings)wereld.
 
Wat doe je in je vrije tijd?
Naast mijn werk heb ik gelukkig nog tijd voor een privéleven. Ik ben sinds februari 2016 de geregistreerde partner van Petra en we wonen, samen met de 2 dochters van Petra, in Ammerstol op ± 15 km van Gouda. Ik speel al heel lang basketbal en ga graag naar concerten, komende juni staat Rammstein op het programma en ik ben altijd blij als Feyenoord wint. Of kon ik dat laatste beter weglaten 😉.
 
Wat zou je nog graag toe willen voegen?
Ik hoop bij de komende ALV gekozen te worden door de leden. Dat is toch de kers op de taart.
 
Cursus Wft-PE adviseur schadeverzekering zakelijk 


Deze zeer compacte en examengerichte opleiding van VPO bereidt u uitstekend voor op het examen Wft-PE Adviseur Schadeverzekering Zakelijk. U houdt uw beroepskwalificatie geldig door per permanente educatie periode (PE-periode) met goed gevolg een PE-examen af te leggen.

Beschikt u over het nieuwe Wft-diploma Adviseur Schadeverzekering Zakelijk? En heeft u dit diploma behaald of door omwisseling verkregen voor 1 april 2017? Dan moet u om uw beroepskwalificatie geldig te houden voor 1 april 2019 uw examen Wft-PE Adviseur Schadeverzekering Zakelijk hebben behaald. U bepaalt zelf op welk moment binnen de PE-periode u examen doet. Met deze opleiding bereidt u zich snel en efficiënt voor op uw PE-examen. U verdiept zich in korte tijd in de relevante, actuele ontwikkelingen op het gebied van de wet- en regelgeving.

Doelgroep
Deze opleiding is ontwikkeld voor degenen die in het bezit zijn van een geldig Wft-diploma Adviseur Schadeverzekering Zakelijk. U doet alleen het PE-examen voor de hoogst gekwalificeerde beroepskwalificatie. Daarmee actualiseert u automatisch ook de onderliggende modules die deel uitmaken van het betreffende Wft-diploma.

Vooropleiding
U bent in het bezit van een geldig diploma Wft Adviseur Schadeverzekering Zakelijk.

Studieprogramma
De volgende onderwerpen komen aan bod:
 • College van Zorgverzekeringen (CVZ)
 • Diverse wijzigingen in de dekking van de zorgverzekering
 • High-speed e-bikes, pedelecs, land- en bosbouwtrekkers
 • Nationaal Contactpunt
 • Schademeldings-app
 • Vrije advocatenkeuze
 • Diverse wijzigingen in de dekking van de zorgverzekering
 • Vastlegging van het aantal schadevrije jaren
 • Wet natuurbescherming
 • Verzekeringen in de deeleconomie
 • Bedrijfsregeling Brandregres
 • Cyberverzekeringen
 • Nieuwe methodiek brandinspectie
 • Regels voor drones
 • Sanctiewet en ultimate beneficial owners (UBO)
 • Schaderegeling co-assurantie
 • Solas verdrag
 • Verhaalsimmuniteit
Kosten
€ 200,00 per cursist inclusief materiaal en 1 examenmogelijkheid.
Duur van de training: ongeveer 3 uur. Meld u snel hier aan, slechts 10 plaatsen beschikbaar.
Utrecht 4 februari 2019, 9.30 (9.15 inloop) – 12.30 (uitloop tot 13:00) uur.
 
Als u alleen PE Wft Basis (en PE Wft Schade Particulier) moet geldig houden, neem dan contact op met Edwin Toren (edwintorenopleidingen@xs4all.nl).

 
Vooraankondiging cursus Wft Basis


VPO is bij voldoende belangstelling weer van plan om een Wft Basis cursus te organiseren. Dit is de eerste van drie modules om het diploma Wft Schade Zakelijk te behalen.
 
Studieprogramma:
In de opleiding wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
• Beginselen en kenmerken van sparen, beleggen, lenen, verzekeren, betalen
• Verloop van het adviestraject
• Financiële dienstverleners en hun werkterrein
• Eisen Wft aan financiële dienstverlening
• Regeling toezicht op financiële sector
• Algemene vaardigheden en competenties
 
Examen en certificaat: 
Na afloop van de opleiding kunt u, indien u daarvoor gekozen heeft, deelnemen aan het officiële examen Wft Basis. De Wft-examens worden digitaal afgenomen. Bij een voldoende resultaat ontvangt u het officiële certificaat ‘Wft Basis‘. Dit certificaat heeft een grote meerwaarde voor uw verdere carrière in de financiële dienstverlening.
 
Kosten cursist : € 325,00
VPO zorgt voor de locatie en de lunch.
 
Lesplanning: maart – april 2019, wordt z.s.m. bekend gemaakt
Locatie: Utrecht (of afwijkende locatie op basis van woonadressen cursisten)
 
Heb je interesse, stuur dan een mail naar secretariaat@vponederland.nl
 
Nieuws van de werkgroepen

Werkgroep risicomanagement


Bij de werkgroep risicomanagement heeft een aantal leden de werkgroep verlaten vanwege diverse omstandigheden, ook onze voorzitter. Wij hopen in 2019 een nieuwe voorzitter te kunnen verwelkomen.

De werkgroep is dit jaar drie keer bij elkaar geweest. Wij zijn nu vol enthousiasme bezig met de voorbereiding van een themadag in 2019.
Wij merken dat ook voor de “verzekeringsambtenaar” risicobeheersing en risicomanagement een prominentere plaats in gaat nemen in de dagelijkse werkzaamheden.

Dit heeft te maken met ontwikkelingen in de samenleving, zoals de nieuwe privacywetgeving, de digitalisering van de samenleving en de daarmee samenhangende cyberrisico’s.

Ook de verzekeringsmarkt verandert. Verzekeraars trekken zich terug uit bepaalde marktsegmenten, fuseren waardoor er minder spelers overblijven, wat leidt of kan leiden tot hogere premies.

Als gevolg daarvan zien wij dat steeds meer gemeenten hogere eigen risico’s nemen of overwegen de risico’s zelf te dragen. Risicomanagement is nu meer dan ooit nodig.

Onze werkgroep wil daarbij helpen door handvatten te geven. Wij zoeken naar een methode om dit op een zo toegankelijk mogelijke manier vorm te geven.
 
Tessa Schade
Secretaris werkgroep Risicomanagement 
 


Werkgroep aansprakelijkheid


De afgelopen twee vergaderingen hebben in het teken gestaan van het verzoek van de werkgroep risicomanagement om een bijdrage te leveren aan de (voorbereiding van) de themadag in 2019.

In 2019 mogen wij een nieuw lid verwelkomen: Hans Vermeulen van de bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe.

Achter de schermen werken de individuele leden aan het actualiseren van de kennisbank stukken en nemen wij ook nieuwe onderwerpen ter hand.

Mocht er een onderwerp zijn waarover jullie meer informatie willen hebben kan je altijd contact opnemen met onze werkgroep (mail aan tschade@haarlem.nl). Wellicht kunnen wij dan een kennisbank stuk hierover maken.

En nogmaals een oproep : WIJ ZOEKEN NOG VERSTERKING.

Tessa Schade 
Werkgroep aansprakelijkheid


 

Werkgroep Bouw
 

De werkgroep Bouw blikt terug op een positief 2018. De themabijeenkomst in de Euromast was bijzonder en een succes. Begin volgend jaar zullen we bij elkaar komen om te bepalen wat we verder kunnen betekenen voor VPO. Een wijziging in de leden van de werkgroep wordt niet uitgesloten. 2019 wordt voor ons een spannend jaar. Maar eerst sluiten wij 2018 af. Wij wensen iedereen een mooi en gezond 2019 toe !
  
Suzanne van Haaren 
Werkgroep Bouw  
 
Oproep aan alle leden:
 
 Er zijn diverse werkgroepen op zoek naar nieuwe leden die samen met collega’s willen werken aan verspreiding van kennis binnen het VPO. Denk daarbij aan het organiseren van themadagen en het publiceren van handboeken of het publiceren van artikelen over laatste ontwikkelingen in ons werkveld. Heb je interesse, neem dan contact op met de voorzitter van een werkgroep of stuur een mail naar secretaris@vponederland.nl
 


Tot 21 maart 2019!

Algemene Leden Vergadering
Amersfoort

 
Website
Email
LinkedIn
Wilt u de wijze waarop u e-mail ontvangt wijzigen?
Verander uw instellingen of meld u af van de lijst.


Email Marketing Powered by Mailchimp