Copy
Nieuwsbrief 2, 2019
Bekijk deze mail in je browser
Beste <<Voornaam>>,

De Algemene Ledenvergadering van 21 maart 2019 ligt weer even achter ons. Nieuw op deze ALV was het interactieve forum met een aantal werkgroepen. Leden konden na een stadswandeling door Amersfoort hetgeen ze op het gebied van verzekeringen tegen waren gekomen, voorleggen aan de afvaardiging van de werkgroepen. Hieruit zijn vele goede gesprekken gekomen en er is nieuwe input voor de werkgroepen om mee aan de slag te gaan. Een geslaagd experiment.
 

Na deze Algemene Ledenvergadering hebben we aan de bezoekers een enquête verzonden.  Meer dan 90 procent van de leden vindt het prettiger om met ‘je’ aangesproken te worden, dan met ‘u’. Laten we daar vanaf nu meteen mee beginnen! Meer over de enquête lees je verderop in de nieuwsbrief.
 
Vanuit het bestuur willen we de leden nogmaals bedanken voor de bijdrage aan de ALV en de inzet om ons kennisplatform te verbreden en verdiepen. Noteer alvast 12 september 2019 in je agenda voor de themadag, georganiseerd door werkgroep Risicomanagement.

Verder nog een mededeling van persoonlijke aard. Het spijt mij te moeten mededelen dat ik de functie van voorzitter c.q. bestuurslid heb neergelegd. Het bestuur is op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Alle complimenten aan het huidige bestuur voor alle inspanningen en de ingezette lijn voor vernieuwing van het VPO. Ik ben er van overtuigd dat het VPO zich nog verder zal ontwikkelen en een heel mooie toekomst tegemoet gaat. Via deze weg wil ik een ieder bedanken die mij de afgelopen jaren heeft geholpen en ondersteund. 
 


Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur
 
Michel Los
In deze nieuwsbrief:

Noteer in je agenda:


Themadag door werkgroep Risicomanagement, op 12 september 2019, 
Zaalverhuur 7 te Utrecht 

Vacature voorzitter/bestuurslid:


In verband met terugtreden van onze huidige voorzitter Michel Los, is het bestuur op zoek naar een nieuwe bestuursvoorzitter.

Vind jij het een uitdaging om samen met ons de toekomst van VPO verder vorm te geven? Beschrijven de termen: integer handelen, doelgericht aanpakken, verbindend, commitment, brede blik, stabiliteit, (juridische) kennis en communicatieve vaardigheden jou? Dan ben jij misschien wel de geschikte kandidaat!
 
Wij verwachten van jou dat je een werkgroep onder je hoede neemt, dat je bestuursvergaderingen (3 á 4 x per jaar), ledenvergadering (1 x per jaar) en themadag (1 à 2 x per jaar) voorzit en dat je de visie van het VPO wil uitdragen.
 
Meer weten? Of weet je iemand die geschikt zou zijn voor deze rol? Neem contact op met een van de bestuursleden (Wim, Tineke, Henk of Bertie) of meld je via secretaris@vponederland.nl.

 Themadag RisicomanagementIn ons dagelijks leven en werk bij de gemeente nemen we bewust en onbewust risico’s. Een deel van deze risico’s proberen we te beheersen, bijvoorbeeld door ons handelen hier op aan te passen of een verzekering af te sluiten. Is dit een verstandige strategie? En is er ook een alternatief voor deze natuurlijke reactie om zo weinig mogelijk risico’s te nemen?
 
Ja, er is een alternatief, risicomanagement. Door risico’s te benoemen en bewuste  keuzes te maken in het overdragen, nemen, afstoten of beheersen van risico’s, wordt de kans op het verwezenlijken van de politieke ambities van de gemeente groter. Het nemen van risico’s kan wel eens de sleutel tot succes zijn. Maar hoe doe je dat: bewust risico nemen? En welke voordelen heeft risicomanagement? Hoe kom je tot een risico gestuurd verzekeringsbeleid?

 
Op 12 september 2019 neemt de werkgroep risicomanagement je op een ludieke wijze mee in de wereld van risicomanagement en laat je zien hoe je met simpele methoden risicomanagement binnen je werkzaamheden als verzekeringsadviseur kunt toepassen.

 
Datum  : 12 september 2019
Tijd       : 09.30 – 16.00 uur
Locatie : Zaalverhuur 7, Boothstraat 7,
3512 BT Utrecht

 

Werkgroep Aansprakelijkheid 


Begin van het jaar is de samenstelling van onze groep sterk veranderd. Een aantal VPO leden heeft gevolg gegeven aan onze oproepen om lid te worden van onze werkgroep en wij hebben ook dit jaar vier nieuwe leden mogen verwelkomen.

Dit zijn naast de in de vorige nieuwsbrief al genoemde Hans Vermeulen, Patricia de Pater (gemeente Breda), Eveliene Roobol (BAR organisatie) en Esther Reymers (gemeente Overbetuwe).
Namens de gemeente Den Haag heeft Astie Binda het stokje overgenomen van Nanette van ’t Hul. Helaas heeft Gabriëlla Kraaiveld van de provincie Zuid-Holland de werkgroep verlaten.
 
Tijdens onze ALV heeft een aantal van ons de diverse wandelgroepen te woord gestaan en er ontstond vaak een levendige discussie. Wel vonden wij het jammer dat er weinig tijd per groep was ingeruimd. Na de ALV hebben een aantal leden mij benaderd met vragen en voorstellen voor kennisbankitems.
 
Onze werkgroep heeft het eerste half jaar meegedacht en ondersteuning gegeven aan de werkgroep Risicomanagement voor wat betreft een van de onderwerpen voor de themadag in september.

Daarnaast hebben wij weer een nieuw kennisstuk “schade door wegwerkzaamheden” op de kennisbank laten plaatsen.

De werkgroep heeft de ambitie om de komende 2 jaar kennisstukken over de volgende onderwerpen te schrijven: omgaan met regresclaims, AVG en privacy, schade aan funderingen, bermen en schade, WION en schade, burgerinitiatieven risico’s en aansprakelijkheid van gemeenten en de reikwijdte van bewijslast. Wij hopen hiermee ook in te spelen op een aantal nieuwe en actuele vraagstukken.
 
Namens de werkgroep Aansprakelijkheid
Tessa Schade
 

Werkgroep Bouw 


We nemen dit jaar afscheid van Bert. Zijn grootste passie in de verzekeringswereld is de bouw en alles wat daarbij komt kijken. Bert is jarenlang voorzitter geweest van de werkgroep Bouw. Onder zijn voorzitterschap is het CAR-boek “Hoe trek je de CAR” tot stand gekomen.

Daarnaast heeft hij veel teksten geschreven voor VPO, onderwerpen op de agenda gezet en heeft hij vele externen bereid gevonden te spreken over bouw gerelateerde onderwerpen op o.a. VPO-bijeenkomsten.
 
Zijn expertise in verzekeringen, slimme oplossingen, prachtige ideeën, enorme inzet, loyaliteit, hulpvaardigheid zijn een grote aanvulling geweest voor de werkgroep. Maar ook zijn humor, vrolijkheid en natuurlijk zijn bourgondische inslag. 
 We gunnen Bert natuurlijk een goed pensioen toe. Dat hij mag blijven genieten in goede gezondheid.
 
We zullen hem enorm gaan missen. 
 
Suzanne van Haaren (en de andere collega’s van de werkgroep Bouw)

Werkgroep BrandHet waren geanimeerde gesprekken bij de laatste algemene ledenvergadering van het VPO. De  werkgroep brand in gesprek met de leden over de brandpolis en de wijze waarop gemeenten ermee omgaan.

Uniforme beurspolissen zijn natuurlijk beschikbaar, maar gemeenten hebben de brandverzekeringen op verschillende manieren in de boeken staan. Dekkingen van uitgebreid naar kaal, eigen risico bedragen van laag naar hoog en clausules voor bijna elke gemeente anders.
 
Ingezoomd werd vaak op de post "extra kosten". Wat gebeurt er bijvoorbeeld na een brand in een school of kantoor? Heb je als gemeente enkel de materiële schade of komen er vanuit alle hoeken en gaten facturen op je af van gemaakte kosten waar je het bestaan niet volledig had overzien? Huur van een andere gebouw, apparatuur, vervangend vervoer en andere maatregelen om het werk door te laten gaan. Voor velen toch een eyeopener, dat er zoveel geld mee gemoeid is. Voor velen een reden om toch eens goed naar gemeentelijke brandpolis te kijken en alle (verzekerde) bedragen en uitkeringstermijnen (104 weken is beter dan 52 weken) weer eens tegen het licht te houden.
 
Ook een heuglijk feit voor één lid van de werkgroep brand. Bert van der Knoop zat dicht tegen zijn pensioen aan. Inmiddels is ook zijn afscheidsreceptie in Capelle aan den IJssel achter de rug en geniet Bert van de eerste vrije weken in zijn nieuwe leven. Het vertrek van Bert is natuurlijk een flinke aderlating voor de werkgroep Brand, maar gelukkig heeft hij de laatste jaren zijn enorme kennis in ruime mate gedeeld. Mocht er nog een geïnteresseerde zijn die zijn plaats wil innemen in de werkgroep neem vooral contact met ons op.
 
Namens de werkgroep Brand,
Jos van Esch 

Werkgroep Verzekeringsbeleid 


Wij zijn begin dit jaar bij elkaar gekomen en hebben het plan opgevat om het bestaande stuk (zie op de website van het VPO onder kennisbank) te herschrijven naar de huidige stand van zaken in verzekeringsland en van het stuk een “Verzekeringsbeleid 2.0” te maken.

In juni komt de werkgroep weer bij elkaar en dan heeft iedereen zijn/haar deel geupdate en gaan we het resultaat met elkaar bespreken.
 
Wij hebben niet meegedaan aan het interactieve forum, maar als deelnemer(s) aan de andere kant hebben wij het interactieve forum positief ervaren. Het is laagdrempeliger om met elkaar in gesprek te komen.
 
Namens de werkgroep Verzekeringsbeleid,  
Henk Zwiers 

Werkgroep Verhaal 


Afgelopen jaar heeft onze werkgroep de themadag “Bereid je voor op een goed Verhaal”  in het Nationaal Militair Museum georganiseerd. We kunnen terugkijken op een informatieve en attractieve dag.

Binnen de werkgroep hebben we deze dag uiteraard geëvalueerd en we zijn heel blij met het mooie resultaat. Het is vanzelfsprekend  dat hierin voor de werkgroep leden de nodige uren zijn gaan zitten, maar we hebben het graag gedaan. Het nieuwe Praktijkboek Verhalen van Schade en het VOA Praktijkboek staan op de site van het VPO. Gebruik jij ze al?
 
Vooruitkijkend op 2019, is onze werkgroep agenda niet zo gevuld als afgelopen jaar. We moeten de balans in de gaten houden voor wat betreft de uren die je inzet voor een werkgroep ten opzichte van je eigen functie en werkzaamheden. Afgelopen jaar hadden we toch een disbalans. Vandaar dat we dit jaar niet zo hard op de trommel slaan, maar we staan ook niet stil. We zijn inmiddels gaan onderzoeken wat de gevolgen zijn van het afschaffen van het WMO-regres en nog eens een lijntje gelegd naar het WBF inzake de samenwerking. Op 18 juni a.s. praten wij verder op de werkgroep bijeenkomst in Utrecht.
 
Succes met het verhalen van schades aan overheidseigendommen en natuurlijk het loonregres. Zoals eerder gezegd het geld ligt letterlijk op straat, je moet het echter wel vorderen! De twee Praktijkboeken geven je ruim voldoende handvatten en informatie.  
 
Terugkijkend op het de Interactief forum op de Algemene vergadering
Door miscommunicatie heeft de werkgroep Verhaal zich niet goed voorbereid op deze dag. Geen documenten, geen vragen opgesteld voor de leden enz.,  kortom we stonden even met lege handen op deze informatieve middag. Maar niet getreurd onze stand werd snel gevuld door de voorzitter van de werkgroep, Bert van Meegen, die de vragen van de leden heeft kunnen beantwoord. Ook natuurlijk het praktijkboek weer onder de aandacht van de leden gebracht. De nieuwe opzet voor de  jaarlijkse ALV is zeker positief ontvangen. Bestuur ga door op de ingeslagen weg!
 
Namens de werkgroep Verhaal
Bert van Meegen
 
 

Uitslag enquête 


Na de Algemene ledenvergadering van 21 maart jl. hebben wij de leden die aanwezig waren op de themadag een enquête gestuurd. Ruim de helft van de aanwezige heeft gereageerd en deze reacties zijn in het afgelopen bestuursoverleg besproken. Hieruit zijn een aantal verbeterpunten naar voren gekomen die wij op gaan pakken en mee gaan nemen naar de volgende ALV (of themadag).
 
Voor een volledig overzicht van de uitkomsten van de enquête verwijs ik jullie naar de kennisbank onder ALV 21-03-2019 Amersfoort.
 
Namens het bestuur,
Bertie Imminck
 
 
 

Agenda


11 juni vergadering werkgroep Risicomanagement
18 juni vergadering werkgroep Verhaal
12 september themadag Risicomanagement
3 oktober vergadering werkgroep Aansprakelijkheid

 


Tot 12 september 2019!

Themadag Risicomanagement
Utrecht

 
Website
Email
LinkedIn
Wilt u de wijze waarop u e-mail ontvangt wijzigen?
Verander uw instellingen of meld u af van de lijst.


Email Marketing Powered by Mailchimp